Paralajmërimi i ekspertëve: Gjysmë milion peshkaqenë mund të v riten për va ksinën a nti-C ovid


Gjysmë milion peshkaqenë mund të v riten për vajin e tyre natyror për të prodhuar va ksina të k oronavirusit, sipas një grupi ambientalistëve, transmeton

Një përbërës i përdorur në disa kandidatë për v aksina C OVID-19 është squalene, një vaj natyral i bërë në më lçinë e peshkaqenëve.
Squalene aktualisht përdoret si ndihmës në mjekësi – një përbërës që rrit efektivitetin e një vaksine duke krijuar një përgjigje më të f ortë imune.
Kompania farmaceutike britanike GlaxoSmithKline aktualisht përdor squalenin e peshkaqenit në va ksinat e gripit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *